Przygotowanie modernizacji budynków

Przygotowanie inwestycji to długotrwały i skomplikowany proces, podczas którego konieczne jest dopełnienie wielu formalności. Na wykonanie większości prac remontowych potrzebne jest nie tylko zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Konieczne jest uzyskanie innych zgód, opinii czy decyzji.

W ramach kompleksowego przygotowania modernizacji budynków, oferujemy :

W ramach naszej oferty oferujemy dostęp do naszych specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę i kompetencje w zakresie inżynierii budowlanej oraz wieloletnie doświadczenie w opracowaniu tego typu dokumentów.

Wykonanie ekspertyzy powinno być powierzone wyłącznie rzeczoznawcy budowlanemu.