Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje Projekt pt: „ Małopolska Tarcza Anbtykryzysowa – pakiet przędsiebiorczość ”, dofinansowany z Funduszy Europejskich, w którym Firma Klinika Budowlana sp. z o.o., uczestniczy.

Celem tego przedsięwzięcia jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie Projektu z UE