Konsultacje specjalistów

Oferujemy kompleksowe konsultacje z zakresu prawa budowlanego, obsługi technicznej budynku oraz planowania i realizacji modernizacji budynku.

Forma konsultacji

  1. Konsultacje indywidualne w siedzibie Kliniki
  2. Konsultacje w siedzibie Klienta
  3. Konsultacje podczas zebrań wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów firm
  4. Tematyczne szkolenia dla zarządców i właścicieli nieruchomości w siedzibie Kliniki lub we wskazanym przez Klienta miejscu

Koszt i miejsce przeprowadzenia konsultacji ustalany indywidualnie.