Kredyty, dotacje, ubezpieczenia

Finansowanie i zabezpieczanie planowanych inwestycji to jeden z najważniejszych elementów całego procesu. Jest to także największy problem właścicieli nieruchomości, rozważających modernizację budynku.

Najczęstszym źródłem finansowania nieruchomości są zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali na fundusz remontowy wspólnoty. Zazwyczaj jest to jednak kwota znacznie przewyższająca koszty potrzebnych czy planowanych remontów. Jeżeli remont nie wymaga natychmiastowego wykonania można podnieść stawki na fundusz remontowy i odłożyć prace w czasie.

Finansowanie i zabezpieczanie planowanych inwestycji to jeden z najważniejszych elementów całego procesu.