Realizacje

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409 Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1)   utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2)   zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie … Czytaj dalej