Poradnik

Co to jest przegląd budowlany ?

Wykonywanie przeglądów budowlanych to obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego, budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli wykonywanej raz w roku oraz raz na 5 lat. Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu … Czytaj dalej

Modernizacja budynku od A do Z

Przygotowanie inwestycji to długotrwały i skomplikowany proces, podczas którego konieczne jest dopełnienie wielu formalności. Na wykonanie większości prac remontowych potrzebne jest nie tylko zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Konieczne jest uzyskanie innych zgód, opinii czy decyzji. https://klinikabudowlana.com/przygotowanie-modernizacji-budynku/

Utrzymanie obiektów budowlanych- Prawo budowlane

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409 Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1)   utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2)   zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie … Czytaj dalej