Author Archives: admin

Bezpłatna Termowizja 2021

Klinika Budowlana Sp. z o.o. zaprasza właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości wielorodzinnych na bezpłatne* badania kamerą termowizyjną w ramach akcji: Bezpłatna Termowizja 2021 Gdzie budynek traci najwięcej ciepła? Jaki jest rzeczywisty stan techniczny budynku? Jakie są przyczyny powstawania grzybów i pleśni? Na te i wiele innych pytań pozwolą odpowiedzieć … Czytaj dalej

Wyleczmy Kraków! Bezpłatna termowizja 2016 – III edycja

Poziom zanieczyszczenia krakowskiego powietrza przekracza wszelkie dopuszczalne normy. Jednym ze sposobów na zmniejszenie smogu może być zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dla budynków mieszkalnych, dlatego Klinika Budowlana Sp. z o.o. zaprasza właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości jedno i wielorodzinnych na bezpłatne* badania kamerą termowizyjną w ramach akcji: Wyleczmy Kraków! … Czytaj dalej

Co to jest przegląd budowlany ?

Wykonywanie przeglądów budowlanych to obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego, budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli wykonywanej raz w roku oraz raz na 5 lat. Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu … Czytaj dalej

Modernizacja budynku od A do Z

Przygotowanie inwestycji to długotrwały i skomplikowany proces, podczas którego konieczne jest dopełnienie wielu formalności. Na wykonanie większości prac remontowych potrzebne jest nie tylko zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Konieczne jest uzyskanie innych zgód, opinii czy decyzji. https://klinikabudowlana.com/przygotowanie-modernizacji-budynku/

Utrzymanie obiektów budowlanych- Prawo budowlane

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409 Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1)   utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2)   zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie … Czytaj dalej