Kolejna edycja akcji Bezpłatna Termowizja za nami!

Kolejna, V już edycja  akcji „Bezpłatna Termowizja”,  jak co roku,  cieszyła się wielkim zainteresowaniem.  Oferta skierowana była do zarządców i właścicieli  budynków wielorodzinnych. Do bezpłatnego badania zgłoszono 98 obiektów, z czego zakwalifikowanych zostało 56.

W czasie trwania akcji specjaliści Kliniki Budowlanej  z zakresu termografii, wykonali poglądową dokumentację termograficzną wybranych obiektów. W wielu przypadkach wykonane badania wskazywały widoczne mostki termalne, które potwierdziły przyczyny znacznych strat ciepła, na znacznej części budynków nie zidentyfikowano nieprawidłowości.

Rozkłady temperatury na zewnętrznych powierzchniach obiektów określono metodą termograficzną. Istota metody termograficznej polega na wykrywaniu różnic temperatury na badanej powierzchni. Strumień ciepła przepływający przez  daną przegrodę wywołuje na jej powierzchni pole temperaturowe charakterystyczne dla danego obiektu. Wszelkie zakłócenia w przepływie ciepła będą miały swoje odzwierciedlenie w rozkładzie temperatury na badanej powierzchni. Zależność ta jest wynikiem istnienia wielu czynników z których istotnymi jest rodzaj powierzchni, jej barwa i materiał.

Zainteresowani zarządcy i właściciele badanych obiektów wzięli udział w szkoleniu podsumowującym akcję, podczas którego poznali zasady termografii oraz omawiali otrzymane raporty z wykonanych badań.

Następna edycja w przyszłym roku

 

Comments are closed.