Do 31 maja należy przeprowadzić kontrolę obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2016 r., której przedmiotem jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tutejszy organ o przeprowadzonej kontroli.

Właściciele lub zarządcy którzy nie poddadzą obiektów budowlanych w terminie do 31 maja 2016 r. wyżej wymienionej kontroli, podlegają karze grzywny, dlatego zachęcamy do skorzystania z  naszej oferty.

Przegląd budynków

 

Comments are closed.