Już w lipcu bieżącego roku odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, które szacunkowo  zgromadzą ponad 2 miliony pielgrzymów.

Jak podaje w piśmie do zarządców – dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Małgorzata Boryczko, bezpieczeństwo uczestników tego wydarzenia zależało będzie również od działań podejmowanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w zakresie odpowiedzialności za stan techniczny  i estetyczny tych obiektów.

Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, zwróciła się do właścicieli i  zarządców obiektów budowlanych na terenie Krakowa o wzmożone, sumienne podejmowanie, w miarę możliwości oraz w ramach obowiązków przewidzianych prawem i zgodnie z prawem, działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i estetyki obiektów budowlanych.

 Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zapisane w art. 61, art. 62, art. 70 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz 1409 z późniejszymi zmianami), dotyczą estetyki i bezpieczeństwa obiektów budowlanych i otaczającej je przestrzeni oraz zobowiązują właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów, jak i osobom pozostającym w ich otoczeniu

Przegląd budynków

Comments are closed.