Przygotowanie inwestycji to długotrwały i skomplikowany proces, podczas którego konieczne jest dopełnienie wielu formalności. Na wykonanie większości prac remontowych potrzebne jest nie tylko zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Konieczne jest uzyskanie innych zgód, opinii czy decyzji.
Comments are closed.