Co to jest przegląd budowlany ?

Wykonywanie przeglądów budowlanych to obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego, budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli wykonywanej raz w roku oraz raz na 5 lat. Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (tzw. obiekty wielkopowierzchniowe), powinny być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku – w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, przegląd okresowy bez względu na wynik kontroli, powinien być zgłoszony Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz odnotowany w Książce Obiektu Budowlanego.

Comments are closed.